PRODUKTY

Kontakt

Mgr. Monika Gáborová

Prokuristka/Výrobná riaditeľka

info@gxprofiles.com

+421 915 496 870

Bc. Petra Michelová

Asistenka výrobného úseku

petra.michelova@gxprofiles.com

+421 908 380 316