PRODUKTY

PROJEKT OP II

Projekt je podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja

Spoločnosť GXProfiles SK s.r.o., realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 78/2020-2060-2230-AZG8

Prijímateľ GXProfiles SK s.r.o., Slatinská 1714, 01861 Beluša
Názov projektu Inteligentné inovácie v spoločnosti GXProfiles SK s.r.o.
Miesto realizácie projektu Výrobná hala spoločnosti –  Slatinská 1714, 018 61 Beluša
Výška NFP max. 591 323,22 €

Stručný opis projektu

Hlavný cieľ bude naplnený realizáciou jednej hlavnej aktivity s názvom Podpora inteligentných inovácií. Predmetom hlavnej aktivity je obstaranie piatich logických celkov zameraných na výrobu plastových výrobkov pre oblasť stavebníctva, čím dosiahneme splnenie cieľov a hlavnej aktivity projektu.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a produkčnej kapacity spoločnosti GXProfiles SK s.r.o. prostredníctvom inteligentných inovácií.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk